Започва преброяване на  водолюбивите птици, които зимуват в България
Започва преброяване на водолюбивите птици, които зимуват в България / БДЗП, Ники Петков

От 16 до 18 януари Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира традиционното преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. В Добричка област ще има  8 екипа, които ще работят главно в района на Шабленското и  Дуранкулашко езеро, където са регистрирани най-големите струпвания на зимуващи гъски. В тези езерни комплекси се наблюдава до 80% от световната численост на червеногушата гъска, която е световно застрашен вид и за опазването й изключително важно значение има България и точно района на Шабла и Дуранкулак, коментира пред Дарик Волен Аркумарев от БДЗП.

Към момента в страната ни са регистрирани над 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е  близо 40% от световната численост на този вид. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към оцеляването на вида в световен мащаб. Тази зима станахме свидетели на необичайни наблюдения, свързани с червеногушите гъски. Няколко хиляди от тях бяха установени в началото на зимата в Унгария, което е необичайно за този вид, който от средата на XX век зимува основно в района на Черно море (Северна Добруджа). „През ноември ята от червеногуши гъски бяха регистрирани от района на Каспийско море в руската република Калмикия, до Унгария, което е необичайно разширение от хиляди километри на ареала на зимуване на червеногушите гъски, като причините са свързани както с климатичните промени, така и с физическите промени в средата, причинени от човешка дейност“, коментира д-р Николай Петков от БДЗП, ръководител на LIFE+ проект "Сигурно убежище за червеногушата гъска". „Подобни промени се забелязват и при други видове, като тундровия лебед, който бележи по-малка численост в традиционната за зимуване Западна Европа и променя миграционните си пътища в посока към Югоизточна Европа“, коментира още д-р Петков.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

Преброяването се организира за 39-та поредна година. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”. „Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Стойчо Стойчев от БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.