/ iStock/Getty Images
Областният координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване в Добрич проведе работно заседание, на което прие редът и условията са сформиране на сборни групи в детските заведения в условия на COVID-19.

„Тъй като в различните общини и детски заведения е различно, затова се спряхме на следния критерий - предлагаме сборни групи в детските градини да се сформират при посещаемост на и под 50 % от записаните по списък деца в групата в продължение на пет последователни дни.

Броят на децата да бъде съобразен със здравните изисквания, като трябва да има осигурени най-малко 4 кв. м в общата площ на помещенията за всяко дете в детските градини.

В детските ясли броят на децата да не надвишава 16, а в сборните кърмачески групи – 8.

Трябва да се спазват мерките за дезинфекция на помещенията и прием на децата“, коментира д-р Николинка Минчева, зам.-директор на РЗИ – Добрич.

Персоналът, обслужващ всяка от сборните групи, да бъде един и същ и да не се сменя в продължение на три седмици, гласи още предложението.

При сформиране на сборни групи в детските заведения общините трябва три дни преди образуването им, трябва писмено да информират РЗИ.
 
Информационна агенция Фокус