Ученици от Генерал Тошево посетиха Депото в с. Стожер
Ученици от Генерал Тошево посетиха Депото в с. Стожер / Община Ген. Тошево
Ученици от СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“ в Генерал Тошево посетиха  Депото за битови отпадъци в с.Стожер. Инициативата за посещението бе продиктувана от желанието на общинското ръководство да запознае най-малките жители на общината с това какво се случва, след като изхвърлим отпадъците си разделно и защо е важно да сме отговорни към околната среда. Проявата бе съчетана и с отбелязване Деня на земята – 22 април.

Децата се запознаха нагледно с процесите по предварително обработване на отпадъците – сортиране, балиране и подготовката им за транспортиране до рециклиращи предприятия. Чрез презентация и информационни материали учениците бяха ангажирани с проблема за отпадъците, как да се намали количеството, което отива на депо, защо е необходимо да се рециклират отпадъците и какво е влиянието им върху заобикалящата ни природа. Малчуганите от III-те и IV-те класове имаха възможност сами да се убедят как техните усилията да събират разделно спомагат за спестяване на природни ресурси и създават работни места.