Росица Йорданова
Росица Йорданова / Дарик Добрич
Напредват процедурите за саниране на жилищни сгради в Добрич, съобщи зам.-кметът Росица Йорданова. По Националната програма за енергийна ефективност, по която предстои ремонт на 10 блока в кв. „Балик“, „Дружба“, „Русия“ и на ул.“М. Горки“, вече има избрани изпълнители. Стойността е 8.2 млн.лева, като 796 000 са свободен финансов ресурс. Договорите с фирмите, които ще изпълняват дейностите, са представени за анекси в Българската банка за развитие, каза Йорданова, очаква се да бъдат върнати, след което предстои полагане на трети подпис в Областна управа. Срокът за изготвяне на проект е 10 дни, а за някои сгради вече има готови планове, които са дадени за съгласуване в пожарната. Според кмета Йордан Йорданов по-вероятно е ремонтите по Националната програма за саниране да започнат тази есен, а не догодина.
 
Обновяването на жилищни блокове по европейската програма е преминало откритата процедура за избор на изпълнители на 18 август и тече срокът за обжалване, съобщи Йорданова. То касае блокове на ул.“З. Стоянов“ 1; „Кирил и Методий“ 8 и 18; „Л. Каравелов“ 4; „Й. Йовков“ 13; „Каменица“ 8; „Страцин“ 4; „М. Горки“ 2 и „Цар Симеон“ 13.
 
Има и три сгради, които ще се ремонтират по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 – ул.“З. Стоянов“ 19, „Абрит“ 8-10 и „Добротица“ бл. 36. За тях са подадени 4 оферти, които са отворени на 8 август и ще бъдат разгледани тази седмица от комисия. Прогнозната стойност за поръчката е 282 600 лева.