Проверките на общински сделки продължават, според кметството нямало закононарушения
Проверките на общински сделки продължават, според кметството нямало закононарушения / Дарик Добрич

По разпореждане от Върховна административна прокуратура /ВАП/ е извършена проверка от Районните прокуратури в Добричка област относно спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/, регламентиращи разпореждането с имоти общинска собственост. Става въпрос за продажби, замени и възмездно или безвъзмездно учредяване на право на строеж върху имоти частна общинска собственост. След проверката е изготвена справка, обобщена от Окръжна прокуратура и изпратена във ВАП. Това съобщи на нарочна пресконференция днес говорителят на добричката Окръжна прокуратура Милена Любенова

Брифингът бе свикан, заради обявени вчера в София данни от Малина Ачкаканова, прокурор във ВАП, според които в Добрич има фрапиращи нарушения. От проверени сделки с общинско имущество от 2004 година насам, 82 договора са в съответствие със закона, а 307 са в нарушение. В цялата страна констатираните нарушения били 2000. Върховните прокурори предлагат разваляне на някои от сделките, защото са сключени без решение на Общинските съвети или без проведен търг. 

По отношение на тези 307 случая проверките относно законосъобразността на действията на общинската администрация продължават, допълни днес Милена Любенова. Очаква се работата да приключи до седмица-две. Днес била извършена нова проверка - инспектирани са били 93 преписки, свързани с издаване на разрешения за строеж по член 37, ал. 1 от ЗОС и при тях не са констатирани нарушения. 

От ВАП ми обясниха, че вчера на пресконференцията в София на няколко пъти е било подчертано, че става въпрос за междинни резултати и за неприключили проверки, заяви Любенова. 

Няма никакво закононарушение или неправилно разпореждане с общинска собственост в тези 307 случая, заяви пред Дарик зам.-кметът по финанси Иван Колев. „Случаите са в съответствие с чл.38, ал.2 от ЗОС и касаят отстъпено право на строеж в частни имоти за пристрояване на сгради, надстрояване и др. Този член на закона препраща към общинската Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, според която сделката се извършва само със заповед на кмета и не изисква решение на Общинския съвет", разясни Колев.