Приключва производството по несъстоятелност на обувен завод Добрич
Приключва производството по несъстоятелност на обувен завод Добрич / netinfo
Непродаваемото имущество на обувен завод „Добрич” да бъде предадено безвъзмездно на фирма за вторични суровини, която да го унищожи и да представи документи за това, реши на заключителното си заседание днес Събранието на кредиторите на обявеното в несъстоятелност дружество. Предложението на синдика Янко Стоянов бе прието с гласовете на „УниКредит Булбанк” АД, чиито вземания имат значителен превес в масата на несъстоятелността. Против решението гласува другият кредитор - Агенцията за държавни вземания. Тя има право да го обжалва в седем дневен срок.

След влизане в сила на решението на Събранието на кредиторите на „Добрич” АД, Добричкият окръжен съд трябва да одобри окончателната сметка за разпределение на събраните суми от осребреното имуществото от масата на несъстоятелността на дружеството и да постанови решение за прекратяване на производството по несъстоятелността му.

От продаденото имущество на „Добрич” АД са събрани над 5 200000 лева, а от отдаване под наем на помещения и машини са постъпили малко над 2000000 лева, посочва в отчета за цялостната си дейност синдикът Стоянов. Той е изплатил на кредиторите общо 4 353240 лева, а непогасени остават техни вземания за 6 722 859лева. Напълно са удовлетворени единствено вземанията на 874 работници и служители на бившата обувна фирма.

В хода на производството по несъстоятелност синдикът е изготвил две оценки на имуществото на обувната фирма и е обявил над 35 продажби и множество преки договаряния. Така са продадени търговската марка на дружеството, основната производствена площадка и магазина му в Добрич, почивната станция в Балчик, цеховете в Ген. Тошево, с. Зърнево, с. Орляк, с. Карапелит, с. Воднянци, 20 транспортни средства, 1540 броя машини и съоръжения, 75 185 чифта обувки, големи количества производствени материали и стопански инвентар.

Въпреки проведените търгове и неколкократни намаления на цените, непродадени остават 21 134 чифта обувки, произведени преди повече от 10 години, стопански инвентар и офис оборудване. Липсата на интерес към тях синдикът обяснява с демодирания им вид и недоброто състояние.

Към момента дружеството разполага с наличност от 65 335,66 лв.Синдикът ще представи окончателна сметка за тяхното разпределение, когато се освободи от непродаденото имущество. Тя ще бъде публикувана в Търговския регистър след като бъде одобрена от Добричкия окръжен съд.