Пенсионери от цяла Добруджа пеят и танцуват в Добрич
Пенсионери от цяла Добруджа пеят и танцуват в Добрич / netinfo

Добрич е домакин на Регионален фестивал на художественото творчество на хората от третата възраст. Проявата е посветена на Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. Над 300 пенсионери от 32 певчески групи на клубовете на пенсионера от целия регион ще се представят на сцената на Младежкия център „Захари Стоянов".

Фестивалът се организира в рамките на проект „Активна възраст", финансиран по програма URBACT II и  във връзка с обявената от Министерството на труда и социалната политика Национална седмица за борба с бедността и социалното изключване. Форумът е част от програмата на Местната работна група, сформирана в рамките на проекта, в третата част на Плана - ВЪЗРАСТ И ВКЛЮЧВАНЕ.

Основната цел на плана в трите му части : „Възраст и икономика", „Възраст и грижа", и „Възраст и Включване" е Създаване на условия за по-добро използване на потенциала на по-възрастните от 45 години жители на Добрич и за насърчаване на тяхното по-активно участие в обществения живот, както и да се намали бедността в общината чрез подобряване на възможностите за участие в икономическите процеси и особено в  пазара на труда, развитие на социалната и здравната система и подобряване на достъпа до различни публични услуги. Добрич е равноправен партньор в проект „Активна възраст" по програма URBACT II с водещ партньор община Рим, и още 7 европейски градове: Прага /Чехия/, Марибор /Словения/, Единбург и Улвърхемптън /Обединено кралство/, Солун /Гърция/, Севиля /Испания/, Старогард Гданск /Полша/.

От община Добрич припомнят, че проектът стартира през декември 2008 година и ще приключи през 2011 година. Общата сума по проекта е 640 055 евро, от които 492 550 евро се финансират от Европейския  фонд за регионално развитие, а останалите се съфинансират от градовете партньори. Дейностите, които Добрич ще реализира в рамките на проекта са на обща стойност 61 450 евро, от които съфинансирането на общината е 13 400 евро.