Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Съветниците гласуваха условията за кредита от 11 млн.лева, който ще тегли Община Добрич. Средствата са предназначени за съфинансиране на проекта за водния цикъл – 10 млн.лева, инсталиране на видеонаблюдение в града – 600 000 лева и конструктивни укрепвания в детски градини – 400 000 лева.
 
Днес съветниците одобриха лихвените условия по подписания договор за кредита с „Общинска банка“ АД. Дългът е за 15 години със срок за усвояване 30 месеца. През първите 24 месеца дългът се олихвява с 2.2% годишно, а от 25-ия месец до окончателното издължаване - с лихвен процент, равен на основния лихвен процент, обявен от Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка в размер на 2.2 процентни пункта годишно. В случай на промяна на основния лихвен процент и считано от датата на влизането му в сила, общият лихвен процент по кредита ще се счита за автоматично променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на договорената надбавка.