/ ThinkStock/Getty Images
"Община Добрич ще сезира Европейския главен прокурор за реконструкцията на градския център през периода 2010-2011 г. по проект на стойност над 4 935 000 лева с подкрепата на Оперативна програма "Регионално развитие".

Ще изпратим на Лаура Кьовеши цялата папка с документацията, която сме установили през годините, за строителните работи по пешеходната зона и за сегашното й лошо състояние", съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов на пресконференция.

Община Добрич проектира нов градски център

В хода на строителството залегналите в първоначалния проект клинкерни плочи с дебелина шест и четири сантиметра за различните участъци на настилката са заменени с други - с дебелина четири и два, дори 1.5 сантиметра, поясни заместник-кметът по устройство на територията инженер Пенчо Керванов.

По думите му в цялата пешеходна зона, която достига около 40 декара, плочите са поставени върху твърда, а не пластична основа, както обичайно се прави в такива големи пространства.

Още при започване на строителните работи професионалните гилдии са сигнализирали, че подобен вид плочи са за стенни облицовки и най-голямото обществено пространство в Добрич, на което те са положени, няма да може да изпълнява своите функции.

Керванов коментира, че не е проведено обществено обсъждане на инвестиционния проект, допусната е серия от технически грешки и дефектите в пешеходната зона започват да се проявяват още при приемането на обекта като преобладаващата част от настилката вече е силно напукана и на много места дори липсва.

Дружеството "Добрич - градска среда", което е създадено за целта на обявената тогава обществена поръчка, след изпълнението на проекта няма извършени други дейности, а през 2020 г. е заличено, съобщи заместник-кметът по икономическото развитие и европейските фондове Росица Йорданова.

Общинският съвет ще обсъди на утрешното си заседание да бъде създадена комисия, която да подготви техническото задание за проектиране на нов градски център.
БТА