Експозиция за Световния ден на пощите
Експозиция за Световния ден на пощите / Библиотека "Дора Габе"
На 9 октомври е Световен ден на пощите. На този ден през 1874 година е подписан Договор от Берн за създаване на Всеобщ пощенски съюз.

Регионална библиотека „Дора Габе“ посвети изложба по повода, експонирана в централното фоайе. Тя представя информация и библиотечни документи за историята на пощенските услуги в световен план, както и за развитието на този сектор в България. На вниманието на посетителите са предоставени и материали за пощенското дело в Добруджа – книгата на изтъкнатия краевед Георги Топалов „История на съобщенията в Добричкия край”, както и статии от местния печат, които разкриват отделни аспекти на темата.

България е една от страните-членки на Световния съюз на пощите. Независимо, че не е взела участие при изработването на Бернската Конвенцията, тъй като тя предшества установяването ѝ като независима държава, още през 1879 г. България бърза да се присъедини към нея.

Целта на Световния ден е да се създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните, въпреки че днес пощата е леко изместена от други форми на комуникация, много по-удобни и усъвършенствани. С времето значението на пощенските връзки не се изчерпва, независимо от изобретяването на телеграфа, телефона и радиото. Те са актуални и до ден днешен, промъквайки се сред мейлите, скайп, мобилните телефони.

Изложбата може да бъде разгледана до 20 октомври 2017 г.