/ Дарик Добрич
Добрич е на опашката с около 350 000 лв. допълнително финансиране
Община Балчик вече е погасила всичките си просрочени задължения към община Добрич в размер на  928 000 лева, натрупани  от таксите за депониране на отпадъци на сметището в с.Стожер, съобщи финансовия зам.-кмет на Добрич Елка Димова. По думите й са останали за погасяване единствено таксите и разноските на частния съдебен изпълнител, което ще бъде уредено в най-скоро време.

Междувременно Елка Димова коментира и данни, изнесени на заседанието на ПК по „Бюджет и финанси” към НСОРБ по време на  Националната среща на финансистите на общините, състояла се в началото на юни в курорта Албена. В качеството си на зам.-председател на  комисията Димова информира, че през последните три години на 132 общини или на 50% от общините в България са предоставени общо 243 млн. лв. допълнителни трансфери от Министерски съвет извън Закона за държавния бюджет.

109 общини или 41% от общините в страната никога не са участвали в това вторично преразпределение на средства през последните три години. За същия период 84 общини са получили общо 155 млн. лв. за ремонт на улици, пътища, тротоари и булеварди, 21 общини са получили 19 млн. лв. за изграждане и рекострукция на водопроводни мрежи и канализации, 29 общини са усвоили 19 млн. лв. за проектиране и довършване на спортни съоръжения и площади, а на 10 общини са преведени 9 млн. лв. за ремонт и благоустрояване на училища и детски градини. 

„Характерно за това финансиране е, че няма никакви публично оповестени критерии, няма ред за кандидатстване, няма условия за отпускане на средствата, коментира  Елка Димова. 

Тя информира още, че през последните три години Добрич е получил едва  103 000 лв. за ремонт на Народно читалище „Йордан Йовков” и 250 000 лв. за ремонт на стадион „Пионер”.

„Когато говорим за децентрализация и местно самоуправление от една страна и за планиране и стратегически средносрочни и дългосрочни цели на общините и общинските бюджети от друга, по този начин малко трудно става всякакво планиране и местно самоуправление”, заяви още Елка Димова.