Заснетите от робота кадри ще бъдат анализирани от специалисти в областта на екологията и морското дело
Новият специализиран робот за подводно изследване на екологичното състояние на Бургаския залив премина тестове в реална среда, съобщиха от Община Бургас.

Община Бургас

Апаратът се управлява дистанционно от оператор и е с възможност за потапяне на дълбочина до 30 метра. Той ще се използва за научна и изследователска дейност от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

С робота ще се правят изследвания за количествата и качествата на макроотпадъците от полимери, плаващи по повърхността и дъното в крайбрежната морска зона на Бургас.

Община Бургас

Заснетите от робота кадри ще бъдат анализирани от специалисти в областта на екологията и морското дело. На местата, където бъде установено наличие на отпадъци с по-големи размери, ще бъдат използвани водолазни екипи от СНЦ „Приятели на морето - Бургас“, за изследването им и изваждането им от водата.

Община Бургас

По този начин ще се постигне двоен ефект. От една страна ще се придобие пълна информация за вида и състоянието на плаващите и отложените по морското дъно отпадъци. От друга страна ще се предприемат необходимите дейности за тяхното почистване, което ще допринесе за подобряване на околната среда.

Представят уникални морски находки в Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)

Планирани са и мониторингови мисии за въздушно заснемане на макроотпадъците по морската повърхност с помощта на дрон. Пробонабирането ще бъде извършено в общо шест избрани зони - Пристанище Бургас, Пристанище „Сарафово“, акваторията на Северен и Централен плаж, Ченгене скеле и остров Св. Анастасия.

Община Бургас

Мониторингът на морските отпадъци ще се извършва през всеки сезон в годината, като се планира следващата седмица да стартира първия от тях. На демонстративния тест присъстваха проф. Севдалина Турманова, която е част от екипа на проекта, експерти от Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, както и екип от специалисти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-Варна, които ще извършат мащабното проучване на състоянието на морската среда.

Община Бургас

Разработването на научната база данни за състоянието на Бургаския залив в зоните със силно влияние на човешката дейност ще бъде основа за изработването на стратегии за намаляване на замърсяването и опазването на природните ресурси.

Община Бургас

Опазването на морската среда чрез изпълнението на различни мерки е част от стратегията на Община Бургас за подобряване на биоразнообразието по Южното Черноморие и постигането на т. нар. „син растеж“.

Откриха част от най-голямото потънало стъклено съкровище по Черноморието (СНИМКИ)

Като част от мерките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще разкрие нова дисциплина "Полимерни замърсители в морска среда" към магистърските програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание".

Община Бургас

Създаването на дисциплината е обвързано с анализа и класификацията на полимери в морските води и провеждането на сезонен мониторинг. Резултатите от направените подводни изследвания ще бъдат представени на две събития тип "научно кафене", в които ще участват учени, представители на бизнеса и местната общност. По време на дискусиите ще се обсъдят различни идеи за опазването на природните ресурси.

Дейностите са в рамките на съвместен проект на Община Бургас и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - "Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж", финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИР-01-237/14.12.2020 г.