/ Дарик Бургас
Темата „Морско право“ дискутираха днес на семинар юристи от Апелативен район-Бургас. Събитието е първо за региона и второ в страната след като през март се проведе в Апелативен район-Варна за юристи и магистрати.

Младши прокурори встъпиха в длъжност

Организатори са Българска морска камара (БМК), Съюз на юристите в България (СЮБ), Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) и се реализира със съдействието на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

„Темата е изключително важна да региона във връзка с възникнали материално правни и процесуално правни въпроси по морско право“, каза по време на откриването съдия Деница Вълкова - председател на Апелативен съд-Бургас.

Тя уточни, че аудиторията е изключително широкоспектърна - адвокати, частни съдебни изпълнители, нотариуси, юрисконсулти, представители на областната, общинската и митническата администрации.

Бургаски магистрати се обучиха на кибер сигурност

„В залата отсъстват магистрати - съдии и прокурори. Обяснението за това е, че бяхме провокирани от една недобронамерена, макар и изолирана статия в публичното пространство. За да се избегнат всякакви съмнения в обективността и безпристрастността на бургаските магистрати преценихме да ги запознаем с материала и те да бъдат оттеглени от участието в семинара“, посочи съдия Вълкова.

Тя благодари на Председателя на съюза на юристите в България Владислав Славов, председателят на Българска морска камара к.д.п. Богдан Богданов, председателят на Българската асоциация на корабните брокери и агенти - капитан Никола Христов и на Директор на клон-териториално поделение Бургас на ДП “Пристанищна инфраструктура“ Ивайло Иванов и след официалните приветствия от страна на организаторите се оттегли от лекциите и  дискусионните панели.

Преди старта на същинската работа председателят на Съюза на юристите Владислав Славов подчерта, че СЮБ е най-голямата и най-старата съсловна юридическа организация и обединява юристи от всички правни професии, а един от основните акценти на дейност е свързан с повишаване на квалификацията им, чрез организиране на семинари и обучения по различни правни теми.

Закриват пет прокуратури, всички - към Бургас

От своя страна капитан Богдан Богданов уведоми участниците за възникналите правни проблеми след ратифицирането на Международната конвенция за арест на кораби, което е наложило активностите за провеждане на квалификационни мероприятия и увери, че въпросите на днешния семинар, нямат да засягат конкретни дела. Събитието премина при изключителен интерес от страна на присъстващите юристи, които се включиха активно в дискусиите по обсъжданите теми.