Наказания и за треньорите ни по плуване

Наказания и за треньорите ни по плуване
Наказания и за треньорите ни по плуване

Последно предупреждение за изключване от членство в Българска федерация по плувни спортове /БФПС/ е получил ПК „Бриз". Тежката санкция е наложена с решение на Управителния съвет на федерацията на заседание, проведено на 2 ноември. Наказанието на ПК „Бриз" е „за не оказване на контрол и поощрителна пасивност и не вземане на адекватно отношение към проявите на длъжностните си лица - треньорите Янчо Стойчев и Соня Стойчева, както и бойкот и създаване на пречки за дейността на БФПС", пише в протокола.
Наказание „Порицание" /по т.6.2/ е наложено и на двамата треньори в ПК „Бриз" - Янчо Стойчев и Соня Стойчева. Решенията са в резултат на скандалите и недопустимо поведение на треньорите, за което областният управител на Бургас Вълчо Чолаков сигнализира УС на БФПС. Санкциите са наложени в изпълнение и на изпратения до БФПС препис на постановление на прокурор Живка Мангърова от РП - Бургас, в което се казва: „за налагане на дисциплинарно наказание на Соня Стойчева
и Янчо Стойчев - треньори на Плувен клуб „Бриз"-гр. Бургас".
„Като длъжностно лице на ПК „Бриз" треньорът Янчо Стойчев извършва грубо нарушаване на Устава на БФПС, изразяващо се във високомерно отношение и поведение на конфронтация и бойкот на дейността на БФПС, спирайки от планиран тестови лагер-сбор на потенциални състезатели, отправяне на неосновани упреци и обиди към УС и Председателя на БФПС, незачитане и целенасочено уронване на авторитета и дейността на легитимни органи на БФПС...Систематично е уронвал името и престижа на БФПС, чийто член е ПК „Бриз", като е влизал в остър конфликт със състезатели, деца от друг плувен клуб от Бургас и е нанасял публични обиди и заплахи за нанасяне на побой над деца и юноши -състезатели по плуване.
Причините за "порицанието" на Соня Стойчева са идентични. В решението на УС се казва, че треньорката също систематично е уронвала името и престижа на БФПС, като е била основен инициатор на създаването на остри конфликтни ситуации със
състезатели - деца и юноши, трениращи с друг плувен клуб, член на БФПС, и е им нанасяла груби и крайно непристойни обиди със секситски и расов уклон, както и на треньори-преподаватели.


Във времето са събрани „достатъчно данни за конфликтността на Соня Стойчева и Янчо Стойчев и неетичните им постъпки, особено осъдителни поради засягането на деца. Свидетелства на персонала на Младежки културен център, подкрепени от директора на ОП „Спортни имоти" - Бургас, данни за наложени наказания на Соня Стойчева от ДСУ „Ю. Гагарин" - посочени от РИО - Бургас, и най-вече установеното в постановлението на Районна прокуратура - Бургас от 15.07.2016г.," са посочени в
решението на членовете на УС.
През месец март т. г. областният управител сигнализира с писмо ММС и БФПС за получена в Областна управа - Бургас подписка от треньори и родители на деца, картотекирани в ПК „Метропол" и СК „Акулите". В писмото те сигнализират за груби, непристойни и възмутителни действия от страна на треньорите на ПК „Бриз" Соня Стойчева и Янчо Стойчев спрямо децата и треньорите от посочените два клуба.
Жалбоподателите се оплакаха, че децата им са били наричани с обидни думи и са били подложени на физически и психологически тормоз от страна на треньорите на ПК „Бриз", които освен това толерирали неприемливо поведение на децата от този клуб спрямо децата от другите клубове. Жалбата на родителите и треньорите беше изпратена и в други държавни и обществени институции като Община Бургас, Агенцията за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане", Регионалния инспекторат по образование в Бургас, председатели на постоянни комисии по младежта и спорта и по образование и вероизповедания към
Общински съвет - Бургас. Родители на унижени и сексистки публично обидени деца от Соня Стойчева, както и заплашени със саморазправа и побой от Янчо Стойчев сезираха Районна прокуратура - Бургас.
Във връзка със скандала през месец май председателят Георги Аврамчев и Генералният секретар на БФПС Таня Богомилова осъществиха среща в Бургас с представители на двете страни, представители на Областна управа - Бургас, община и други институции за туширане на скандала.
УС на БФПС обръща внимание и предупреждават останалите два клуба да не създават от своя страна предпоставки за ново ескалиране на конфликта.