Много стари електроуреди събраха в Несебър

/ Община Несебър
Сериозно количество излезли от употреба стари електроуреди, батерии и акулуматори събраха граждани и фирми от Несебър по време на кампанията в града.

Нeсебър празнува 60 години като община

Отчетени бяха общо 24 килограма батерии, 686 броя хладилници, телефони, бойлери, електрически печки, телевизори, компютри и осветителни тела.

2

Събраните отпадъци бяха предадени за рециклиране.

3