Летище Бургас отдава 2 паркинга за експлоатация
Летище Бургас отдава 2 паркинга за експлоатация / netinfo
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Летище Бургас отправя  покана до търговци, експлоатиращи обществени паркинги, да представят оферти за осъществяване на дейността по експлоатация и управление на 2  обществени паркинга на територията на Летище Бургас за срок от две години.

Квалификационни изисквания към кандидатите: да са български физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон; да притежават най-малко две години опит в дейността; да отговарят на специалните изисквания на Възложителя.

Място за получаване на Информационен пакет и указания за подготовка на офертата за участие - Летище Бургас, Пътнически терминал – Пристигане, Отдел „Търговия, ПР, маркетинг и стратегии”, от 09.00 до 16.00 часа от понеделник до петък.

Място и срок за предаване на офертите: Летище Бургас, Административна сграда – ІІ етаж, Деловодство, от 09.00 до 16.00 часа в срок до 10 януари 2008г. включително.

Място и срок за разглеждане на офертите: Летище Бургас, Административна сграда – ІІ етаж, в 11.00 на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на офертите.

За допълнителна информация - Ирина Кръстева, експерт Търговия,

тел: 056/ 870244