Какво има под Бургас
Какво има под Бургас / sxc.hu

Общинска администрация възнамерява да изработи подземен кадастър за по-доброто стопанисване и избягване на авариите в подземната инфраструктура в Бургас. Проведе се среща с представители на ВиК, EVN, Топлофикация, Бургасгаз, БТК, кабелните оператори и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Предстои събиране и систематизиране на известните до момента данни. Първоначално подземен кадастър ще бъде направен в комплекс „Зорница“, който е с новоприет Подробен устройствен план върху кадастрална карта и с приключили строително-монтажни работи на всички кабелни оператори.