Как се печели от занаятчийство
Как се печели от занаятчийство / Пресцентър

Международен форум представи в Бургас успешни модели за насърчаване на предприемачеството и бизнес идеите в сферата на съвременното занаятчийство в Бургас. Срещата в културен център „Морско казино“ е част от проект, който общината изпълнява в партньорство с още 14 организации от Италия, Франция, Испания, Ирландия, Финландия, Унгария, Словакия, Русия, Литва и Латвия. Водеща организация по проекта е Община Флоренция.

Форумът започна с презентация на Младежката предприемаческа борса в Бургас и работата в учебни предприятия в Търговска гимназия. Двудневното посещение на международната делегация в Бургас ще продължи с посещения в Общинско социално предприятие „Морски знаци“ за ръчна изработка на сувенири с морска тематика и в етнографски комплекс „Генгера“ край Айтос, където партньорите ще се запознаят с най-типичните за нашия край народни художествени занаяти.