"Дни на екологията" преобръщат Бургас за седмица

Дни на екологията преобръщат Бургас за седмица
Дни на екологията преобръщат Бургас за седмица

За пореден път Община Бургас организира „Дни на екологията", посветени на екологичното образование и информираност на населението, насърчаващи гражданите към отговорно отношение към околната среда.
В периода 24-30 септември жителите и гостите на Бургас могат да видят и участват в поредица прояви на "зелена" тематика.
Акцент на „Дните" е планираното за 26 септември в Културен център „Морско казино" Еко изложение „Зелени решения". Тогава ще бъде представен пилотният за Община Бургас проект: „Домашно компостиране на биоразградими отпадъци - Българово", чиято цел е въвеждане на фамилното компостиране като метод за намаляване количеството на биоразградимия отпадък.
Ще бъде представен новият екологичен начин за придвижване в централната зона на града - екоинспекторите на Община Бургас се качват на електро скутери.
Включена е презентация на различни екологични проекти, както и представяне резултатите от дейността на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха.


В рамките на изложението ще бъде представен новият Закон за управление на отпадъците, а организациите по оползотворяване на отпадъци „ЕКОПАК България" АД, „Екобатери" АД, „Елтехресурс" АД, с които Община Бургас има сключени договори за съвместна дейност, ще запознаят бургазлии с резултатите от своята дейност на територията на общината.
„София Франс Ауто-България" ще даде официален старт на кампанията: „Peugeot" търси най-икономичните шофьори на Бургас". Предвидени са състезания между собственици на автомобили Peugeot в Бургас и региона, с цел постигане на най-нисък разход на гориво.
Няма да бъде забравена дейността на „Мобилните екипи" за приемане на стари електро уреди от домовете на гражданите - на 25 септември всички, които предварително са подали своята заявка, ще бъдат посетени и освободени от старите и непотребни електрически уреди в дома.
На 27 септември Българско движение „Син флаг" - „Екоучилища" стартира кампания "Да намалим отпадъците", с подкрепата на Фондацията за екологично образование - Програма „Екоучилища" и компанията Wrigley. Тя се осъществява в 15 страни, включително България. От Бургас са включени НБУ "Михаил Лъкатник", ОУ "Антон Страшимиров", ОУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Васил Априлов", ОУ "Найден Геров", ОУ "Братя Миладинови". Целта на кампанията е да ангажира и образова децата и младите хора относно въпросите за отпадъците.
Сред мероприятията за 27 септември, от 11 часа в гр. Българово е предвиден реалният старт на проекта „Домашно компостиране на биоразградими отпадъци - Българово", като за целта на 60 домакинства от града ще бъдат предоставени безвъзмездно компостери за домашно оползотворяване на биоразградими отпадъци.
На 29 септември от 11.00 часа в Морската градина до Пантеона за втори път ще се проведе Кампания с цел намиране на стопани за животните от Приюта за безстопанствени кучета към Община Бургас. В резултат от проведената преди няколко месеца първа осиновителна кампания, дом намериха 6 кучета.
В рамките на Дните на екологията училищата и детските градини в Община Бургас са инициирали провеждане на различни акции и мероприятия, свързани с опазването на околната среда. От 24-28 септември, по предварителен график "ЕКОПАК България", със съдействието на Община Бургас, ще представи в детските градини проекта „Зеленият 3D автобус", част от усилията на компанията да насърчи отговорното отношение към околната среда и конкретно разделното събиране на отпадъци от опаковки сред децата.
Събитията в Дните на екологията са насочени към повишаване на общественото съзнание за опазване на околната среда. Стремежът е жителите на Бургас да се замислят и променят всекидневните си навици, като възможност да подобрим средата, в която живеем.