ЮНЕСКО постави ултиматум на България за опазването на НП "Пирин"

ЮНЕСКО постави ултиматум на България за опазването на НП Пирин
ЮНЕСКО постави ултиматум на България за опазването на НП Пирин / снимка: „За да остане природа в България”

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” приветства решението на ЮНЕСКО да разшири територията на Пирин като част от световното природно наследство до сегашните граници на Национален парк "Пирин" и да постави строги условия за опазването му в бъдеще.
Това стана заради «изключителното световно значение» на Пирин като красотата на пейзажа, разнообразието от скали и езера, както и заради големия брой видове, които се срещат само там или са оцелели от далечни епохи.

В същото време Комитетът за световното наследство към ЮНЕСКО даде последен шанс на България да докаже, че може да опази Пирин, като изрази своето разочарование:  „Изключителното световно значение на обекта беше нееднократно и значително повлияно от развитието на ски съоръжения и ски писти до степен, при която обектът може да бъде разглеждан за включване в Списъка на световното наследство под заплаха. Всяко по-нататъшно развитие на ски съоръжения или ски писти е критично важна заплаха за изключителното световно значение на обекта”.

С това решение ЮНЕСКО за първи път прие, че строителството на ски зона Банско сериозно е увредило световното природно наследство на Пирин, което неправителствените организации години наред се опитват да докажат чрез съдебни дела и сигнали до компетентните органи. Решението сочи, че изграждането на ски-зоната е осъществено в нарушение на одобрените планове и нарушенията трябва да бъдат преустановени чрез възстановяване и залесяване на незаконно унищожените площи. Заради това, че не отговарят вече на критериите на конвенцията за световното наследство, ски зоните Банско и Добринище са изключени от обекта на световното природно наследство и са получили статут на буферни зони.

Решението на ЮНЕСКО включва изискване към България да няма по-нататъшно развитие на ски съоръжения както в самия обект, така и в буферните му зони. Всяко ново сторителство ще доведе до включване на Национален парк Пирин в списъка на световното наследство в опасност. Държавата трябва да осигури опазването – финансово, кадрово и чрез спиране на новото строителство, което да залегне и в следващия План за управление на Национален парк Пирин от 2013 до 2022 г.В целия свят обектите на световно природно наследство са едва 180 и България има привилегията и задължението да опазва два от тях – Национален парк "Пирин" и резерват Сребърна. Всяка година редица държави се борят техни обекти да бъдат включени в списъка на ЮНЕСКО, тъй като желаят да ползват логото за реклама, престиж и привличане на туристи. Тази възможност може да бъде наистина използвана умно и за Пирин, подчертават природозащитниците.