/ Thinkstock/Getty Images
На мястото ще бъдат изградени няколко сгради
Община Благоевград е изработила Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), на терена на бившите казарми в града, съобщиха от Общината.

Одобреният ПУП-ПРЗ има и издадено разрешение за промяна на предназначението на три сгради, разположени в имота.

Община Благоевград предприема мерки по узаконяването на парк „Македония“

С направените промени общината вече е изпълнила постановление на Министерския съвет и по този начин запазва правото си на собственост.

На мястото на бившите казарми ще бъдат изградени музей, Интер експо и конгресен център, както и зала за спорт. Предвижда се да бъде изграден и православен храм.

62 декара от терена на бившите казарми бяха прехвърлени от Министерството на отбраната на Общината, с решение на МС през 2016 г.
БТА