Залесяване от над 5 хиляди декара ще извърши през тази година Югозападното държавно предприятие /ЮЗДП/, съобщи директорът на предприятието Дамян Дамянов.

"Залесяването е в ежегодната програма на ЮЗДП. Съобразяваме с месторастенията, предпочитаме залесяване с широколистни, местни видове, които са устойчиви на затопляне и други климатични влияния", посочи Дамянов, като уточни, че фиданките за залесяването се произвеждат в разсадниците на предприятието в с. Лукорско, Рилски манастир и Елин Пелин. Ежегодно в тях се отглеждат 3-4 милиона фиданки. До края на годината е планувано в 38-те териториални поделения на ЮЗДП да бъдат залесени общо 1800 дка по време на есенното засаждане.

Безплатни автобуси за общоградското залесяване в Стара Загора

В момента върви залесяване на два терена - от 176 и 107 дка - в района на с. Крумово, община Кочериново, на територията на горско стопанство "Рилски манастир". Там се разсаждат местни широколистни видове, основно космат дъб.

"Продължаваме работата и по залесяване на опожарени терени - основно Кресна и Симитли, където беше големия пожар през август 2017 година. В рамките на още една година ще можем да възстановим около 8 хиляди дка от изгорелите площи", посочи Дамянов.

ЮЗДП работи по проект, свързан с климатичните промени. "Ще залесяваме с изключително сухо устойчиви видове - на територията на горските стопанства в Петрич, Сандански, Катунци, Гоце Делчев. Това са опитни култури, дори средиземноморски видове, с цел да проверим дали ще се адаптират нормално към нашите условия, каза Дамянов.
БТА