ЕК
ЕК / iStock/Getty Images
Европейската комисия ще представи новия доклад за върховенството на закона в ЕС. Докладът съдържа глави за всяка отделна държава.

Очаква се да бъде отчетен напредъкът по отправените миналата година препоръки. За България комисията отправи преди година шест препоръки.

Според чернова на доклада за България, разпространена от изданието „Политико, цитирана от NOVA, притеснения все още създава съставът на Висшия съдебен съвет. Според текста, звеното, отговорно за дисциплинарни производства, е в „риск от политическо влияние". Липсват и присъди за корупция по високите етажи на властта.

Отбелязва се обаче и напредъкът и стъпките, предприети от България за съдебни реформи.

Ето и основните точки в черновата на доклада, публикувана от „Политико”, които се отнасят за България:

Съставът на Висшия съдебен съвет остава притеснителен.

Остава рискът от политическо влияние върху Инспектората на Висшия съдебен съвет, отговорен за повдигане на дисциплинарни производства.

Предприети са стъпки за законодателство за дигитализация на правосъдието.

Нови закони са приети за съдебно посредничество и правна помощ, за да се подпомогне достъпът до правосъдието.

Спрямо ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост, парламентът е приел закон, който създава механизъм за ефективно търсене на отговорност на главния прокурор и заместниците му, както и осигуряването на съдебен контрол върху прокурорски решения да не се започва разследване.

Институционалното преструктуриране на Антикорупционната комисия се разглежда като част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост - темата се разглежда в парламента.

Все още липсват достатъчно присъди за корупция по високите етажи.

Механизъм за гарантиране на почтеност при функциите на най-високо ниво.

ЕК иска от България присъди за корупция срещу висшестоящи лица

България е започнала процес по премахване на българското гражданство, получено чрез системата за гражданство за инвеститори (вече премахнато), заради неспазването на националната законодателна рамка от страна на инвеститори.

Продължават разговорите за по-ефективно изпълнение на ангажиментите за прозрачност на медийната собственост.

Създадена е експертна група за разглеждане на проблема с липсата на ясна рамка, която да подсигури прозрачност в разпределението на държавни средства за реклама, тъй като това остава сериозно притеснение в България.

Остават притесненията в законотворческия процес във връзка с въвеждането в практика на нови процесуални правила.

Забавяне в назначаването на различни независими органи - предизвикателство в няколко държави-членки, включително България, Испания и Австрия.

Съветът за развитие на гражданското общество започна да функционира и работи чрез механизъм за национално финансиране за сектора.

Припомняме, че ЕК препоръча България да въведе законови изменения за подобряване на работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) и за избягване на политическото влияние; да съобрази състава на ВСС с европейските правила; да осигури своевременни редовни конкурси за повишаване в длъжност на съдиите, за да се избегне дългосрочното им командироване; да продължи с мерките за повече почтеност в обществената администрация, включително в полицията и съдебната власт.

Препоръчано бе също нашата страна да повиши прозрачността при разпределянето на държавната реклама в медиите, особено когато е договорена чрез посредници.
Николай Желязков/БТА