/ Gulliver/Getty Images
Драматичното увеличение на заразените с коронавирус в Австрия поставя пред голямо предизвикателство всички оперни и театрални сцени в страната. Разработените през лятната ваканция концепции са съобразени със спецификата на всяка сграда, но що се отнася до мерките, които трябва да спазват публиката и артистичния състав, те са практически еднакви. Забележителна е дисциплината на изпълнение както от страна на посетителите, така и от страна на изпълнителите.

Минимизирането на риска от зараза е в основата на концепцията на втората австрийска оперна сцена, виенската Народна опера, разказва нейният директор Роберт Майер. Задължителни са маските за публиката през цялото време на пребиваване в сградата - и по време на представлението. За да бъде избягнато струпването на хора, оперният салон е разделен на шест сектора и на билетите е указано кой от осемте входа и изхода, трябва да се ползва. В паузите са строго определени фоайетата и тоалетните, които съответно могат да бъдат ползвани. В секторите, където все пак може да се струпат няколко души, съществува маркировка за минималното разстояние, което трябва да се спазва. Гишетата за продажба или получаване на закупените билети са изнесени в контейнери извън сградата на операта. Бюфетите в операта не работят. За да се избегне работата с пари, гардеробите са безплатни.

За да се спазва задължителната дистанция, ръководството на операта е въвело динамичен план на продадените места, което означава, че чрез електронна система в момента на покупка на билети по интернет или на касите за предварителна продажба, автоматично се запазва по едно празно място вляво и вдясно от закупените билети. Ложите са отделени една от друга с плексигласови стени, билети за правостоящи не се продават.

Билетите са поименни, за да е възможно проследяването на пътя на заразата. Телефонните номера и имейлите на лицата, които също трябва да се съобщят при покупката, се пазят в електронната система 28 дни. На входа служители извършват проверки, затова посетителите трябва да носят документ за самоличност. По възможност билетите се плащат с телебенкинг, получат се по имейл и се разпечатват.

Операта е въвела строги хигиенни мерки: контактните повърхности се почистват редовно, дезинфектанти са поставени на всички входове, в тоалетните и във фоайетата. Целият салон и асансьорите се дезинфекцират поне веднъж дневно с апарат, който разпрашава дезинфекционния разтвор под високо налягане.
Вкарването на чист въздух се извършва от покрива през централна въздушна шахта. Чрез вкарването на по-големи количества чист въздух и намаления брой зрители за всеки от тях има двойно по-голямо количество чист въздух. Изключени са циркулационните системи за пречистване на въздуха през филтри.

Увеличен е броят на разпоредителите, за да е възможно да се спазват изискванията за сигурност на публиката, а информационна система, включваща текстове и видеофилми, я уведомява за правилата за безопасност, които задължително се спазват.

Особено внимание, подчертава директорът, е отделено на сигурността на целия екип на Народната опера. Всички певици и певци, както и сътрудниците от другите отдели, се тестват редовно с PCR тест. През първата седмица след лятната ваканция в операта са били направени 700 теста, след което тестове на състава се правят преди всяка репетиция или представление. Ежедневно се измерва температурата на влизащите в сградата, електронна система регистрира присъствието им. Всички служители на операта са призовани да водят дневници с контактите за деня. Ако е възможно по време на репетиции се препоръчва носенето на маски.

Тъй като на генералните репетиции и на представленията изпълнителите са без маски, всички сътрудници са разделени на четири групи. Отделните групи са по възможност изолирани една от друга и спазват дистанция от един метър. Солистите, хорът, балетът и оркестърът се тестват най-малко веднъж на седмица, всички служители са ваксинирани безплатно срещу грип. Контактните повърхности се почистват редовно, дезинфектанти са поставени на всички входове, в тоалетните и в коридорите. Сцената се дезинфекцира поне веднъж дневно с апарат, който разпрашава дезинфекционния разтвор под високо налягане.
БТА