Община Търговище приема заявления от избиратели, поставени под карантина и желаещи да гласуват в подвижна секция в изборите на 14 ноември.

Генериран е хешкодът на софтуера за машините за изборите

Подвижна избирателна секция за карантинирани ще се образува, ако в срок до 10 ноември има поне 7 подадени заявления, съобщиха от Общината.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник. То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или чрез факс.

Подаването може да стане и по електронен път, през интернет страницата на ЦИК: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/ или на електронния адрес на Общината: obshtina@targovishte.bg. Не се изисква квалифициран електронен подпис.

ЦИК с важна информация за изборите

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране. Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст, в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Не се изисква нотариална заверка. Образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на Община Търговище.
БТА