Броят на обажданията от деца, които се доверяват на телефон 116 111 в периода от 01.05.2020 г.  до 26.08.2021 г. е 17 639. Това са момчета и момичета предимно на възраст между 14 и 18 години от различни населени места в България.

„Децата, които звънят на телефон 116 111 имат нужда от общуване. Те използват линията вместо реален приятел или значим възрастен, за да споделят за изграждане на взаимоотношения, разочарования, отношения с връстници, здраве и сексуалност, насилие над деца, търсене на информация, семейни проблеми,  общуване в дигитална среда и кибертормоз, нужда от психологическа подкрепа. Те се тревожат и по въпроси, свързани със самия живот като например, че са на 16-17 години и се тревожат, какво им предстои и нормалните въпроси, които си задава човек в периода на съзряване – кой съм, откъде идвам, какъв мога да бъда?“, разказват консултантите на линията.

Наред с училищните проблеми и социалната изолация, както през изминалата, така и през тази година най-честите консултации с децата са по теми, свързани с взаимоотношенията с връстници –  над 55% , както и тези за семейни проблеми – 25% от общия брой, проведени консултации. Психолозите от линията обясняват, че децата и младежите умеят да се справят и сами добре, но понякога изпитват притеснения да разпознават и контролират собствените си емоции. Те често възприемат тялото и умът като две отделни системи, които са независимо една от друга.

Консултантите на Националната телефонна линия за деца 116 111 са на разположение денонощно, всеки ден без изключение, превръщайки се в анонимен доброжелател на децата, който го е грижа и им помага. Децата, които търсят подкрепа на телефон 116 111, получават и първа допсихологическа помощ при наличието на по-сериозен проблем.

„Децата имат нужда от повече разбиране и на себе си, и на околните, за да могат да се чувстват по-сигурни в общуването си с другите. Емоциите влияят на тяхното здраве и е от значение децата да ги познават и владеят.“, допълват от екипа на 116 111.

Психолозите от линията обясняват и че децата и младежите са креативни и изобретателни, но понякога може да изпитват трудност в това да разпознават и контролират собствените си емоции.

Случаите с децата са различни. Например момиче получи навременна психологическа подкрепа, след като споделя за автомобилна катастрофа, в която губи свои роднини и скъп приятел. Тя разкрива, че е била в много близки отношения с едно от загиналите момчета и това е причината за обзелото я чувство на тъга и безнадеждност. Консултантът, с който момичето се свързва на телефон 116 111, успява да ѝ помогне да приеме етапите на скръбта, емоциите и преживяванията, свързани с нея. Насърчена е да ангажира свободното си време със занимания, които я отвличат. Посъветвана е да не потиска чувствата си, а да търси подкрепа от близките си, както и да знае, че може колкото пъти има нужда, толкова да звъни отново линията, без да се безпокои.

Психолозите твърдят, че за много деца емоционалните преживявания могат да бъдат толкова сериозни, че да доведат до физически заболявания, например хранителни разстройства.

Такава е историята на тийнейджър, които се свързва с линията, споделяйки, че родителите му са много пасивни в отношението си към него и често пъти не го разбират. Момчето разказва, че има интерес към изкуството и умее да пише добре, но освен с белия лист няма, с кого да споделя и се чувства силно потиснат. По време на консултацията, момчето изразява силни вътрешни терзания, обърканост, отчаяние и самота. Споделя за редица затруднения, включително проблеми в училище и драстични промени в теглото си, с периоди на анорексия. За младежа хранителното разстройство датира от няколко години, като емоционалното му състояние е силно зависимо от това, колко тежи. Когато качва тегло, страни от връстниците и приятелите си и не посещава училище за дълги периоди от време. Това е причината към момента да е застрашен от повтаряне на класа. В един от последните си разговори с консултанта на Линията момчето разказва, че вече посещава редовно психолог и се учи да контролира страха от това, какво число ще покаже кантара.

Естествено повече са момичета в тийнейджърска възраст, които търсят подкрепа, споделяйки, че не харесват тялото си. Те разкриват, че сами налагат драстични ограничения в храненето си, въпреки, че осъзнават сериозните здравословни последствия от това. Но след всяка последваща консултация, постепенно момичетата се съгласяват, че могат да открият своето по-добро „аз“ извън стереотипите за физическа красота, които обществото често налага.

Разбира се, най-тревожни са обажданията от деца, които са в рискова за тях ситуация.

Благодарение на телефон 116 111 едно 15 годишно момиче намери безопасност в семейството на по-големият си брат. Раздяла на родителите, предизвиква рязка промяна в поведението на майката към детето, а семейството и е враждебно и агресивно към момичето, защото то поддържа контакт с баща си. Момичето разказа, че изпитва силен страх от член на разширеното семейство на майка си, който употребява алкохол и психоактивни вещества.
След чутото консултантите от 116 111 насърчават момичето да смени средата, в която живее с тази на семейството на по-големият си брат в друг град. Отново  с помощта на Отдела за закрила на детето майката на момичето дава пълномощно на пълнолетния брат да се грижи за сестра си докато бащата поеме грижите за нея. Така в най-светлите семейни празници момичето усети магията на Коледа в безопасност и уют.

За специалистите, работещи на линията няма значение, кога вдигат телефона и кой е отсреща, дали е празник или делник, ден или нощ, те са готови да изслушат всеки, за да му и помогнат, без да съдят и без да изискват. Те са гласът в слушалката, който казва „Не си сам!“  Спoделеното на телефон 116 111 остава поверително, а мисията на Агенцията е да помогне на всяко българско дете да има щастливо детство и да право на благополучие в развитието си.