Учените продължават ентусиазирано да обещават, че след пет години може да открием планета, а малко след това и да видим разумни същества.

НЛО или неидентифициран летящ обект е термин, с който се означава всеки летящ обект, който не може да бъде идентифициран при неговото наблюдение с познати физични, химични и метеорологични явления, нито с позната земна техника.

Голяма част от наблюденията намират разумно обяснение след внимателно изучаване на фактите. За останалите се предлагат различни хипотези като най-популярната от тях е, че са резултат от дейността на извънземни цивилизации.

Вижте във видеото кадри на заснети НЛО.