/ ThinkStock/Getty Images
Министерството на правосъдието предлага да се завиши контрола и прозрачността при предоставянето на гражданство срещу инвестиции. За целта са предвидени изменения и допълнения в Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, съобщиха от ведомството.

Д-р Абдулах Заргар: Лекарят чужденец, но българин по душа (ВИДЕО)

Целта на предложената промяна е в хода на производството по придобиване на българско гражданство чрез инвестиции да се установи по сигурен начин, че инвестицията е действително направена и поддържана през целия законоустановен срок. "По този начин ще се осигури привличане на реални чужди инвестиции, като целта е тяхната трайност при разкриване на работни места и стимулиране на икономическата активност в страната, при достатъчно налични гаранции за националната сигурност и суверенитет, съгласно действащото законодателство", изтъкват вносителите.

Министерство на правосъдието вече предложи получаването на българско гражданство от чужденци срещу инвестиции да отпадне изцяло с изменение в Закона за българското гражданство, от който ще отпаднат чл. 12а и 14а. До разглеждането на предложението в Народното събрание обаче текстовете са действащи.

Чуждото гражданство и политиката: Как се провали мандат на БСП, спря Пирински за президент и извади Жорж Ганчев от парламента

С промените в Наредбата ще се осигурят достатъчно механизми за установяване на всички обстоятелства от значение за законосъобразното протичане на процеса по предоставяне на гражданство срещу инвестиции, допълват от правосъдното министерство.