/ Thinkstock/Getty Images
Отпускането на еднократна финансова подкрепа за отопление ще може да се заявява електронно, съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление. 

На Портала за достъп до електронни административни услуги е публикувана нова услуга на Агенция за социално подпомагане за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците през отоплителен сезон 2022/2023 година. 

Услугата е безплатна и информацията за нея е достъпна за потребителите. 

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 1 юли 2022 г. до 31 октомври 2022 г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лв. или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 1 ноември 2022 г. продължават да са регистрирани.

Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. 

За да се заяви електронно услугата е необходим профил в Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от министерството. Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократно през декември 2022 година. 

На Портала за достъп до електронни административни услуги са посочени необходимите документи, които се подават заедно със заявлението и срокът за предоставяне на услугата.
БТА