/ / iStock/Getty Images
Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на КЗК за строежа на националната детска болница, съобщиха от пресцентъра на съда, цитирани от БТА.

По-рано тази година КЗК потвърди решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на Национална многопрофилна детска болница.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Възобновяване на проекта за национална детска болница ще коства няколко години за реализиране

Според тричленния съдебен състав решението на КЗК е правилно и не са допуснати нарушения при постановяването му. Върховните съдии не приемат твърденията и аргументите на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции - за проектирането и за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите. Разделянето на поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, допълват съдиите.

В решението на съда се казва още, че цялостната организация на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя нуждата дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да са от един изпълнител.

Също така се допълва, че през февруари 2019 г. възложителят е извършил обследване на конструкцията, като заключението е, че строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности. Изпълнителят трябва да предложи на възложителя какви действия да се предприемат, спрямо конструкцията на сградата, за привеждането й в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, изготвената конструктивна експертиза и количествени сметки.
БТА