/ iStock
Даренията за предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 2 октомври са 247, като от тях паричните дарения са 239, с общ размер над 1,3 млн. лева.

Това показват данните в Единния регистър по Изборния кодекс до този момент.

По време на предизборната кампания, която приключва на 30 септември, участниците имат задължението съгласно Изборния кодекс да изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок всяка новопостъпила информация за техните дарители, размера на паричните и непаричните дарения и др. Това означава, че ако дарението е получено на 30 септември, последният срок да бъде обявено пред Сметната палата е 7 октомври.

В 30-дневен срок след изборния ден участниците в изборите трябва да представят пред Сметната палата и отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Сметната палата напомня на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, че подаването на информацията за вписване в ЕРИК е задължително, за да се осигури прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

За неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК, а също и за непредставяне на отчети, глобите достигат до 10 000 лева.