/ ThinkStock/Getty Images
Обявената грипна ваканция няма да попречи на оформянето на срочните оценки на учениците. Това става въз основа на бележките от текущите изпитвания по време на срока и оформянето в последната седмица е голямо изключение. Освен това трябва да се имат предвид компетентностите на ученика, а не механично да се пише средноаритметична оценка, обясни началникът на регионалното управление на образованието София-град Ваня Кастрева. Грипната ваканция не се отнася за детските градини. Те няма да бъдат затваряни, но ще се засили контролът, така, че да не се допускат болни деца.

МОН: Пропуснатото в грипната ваканция ще се наваксва
 
На учениците от първи до трети клас не се пишат срочни оценки, за останалите е нужно да имат минимален брой текущи изпитвания, регламентиран в зависимост от седмичния брой часове, в които се изучава съответният предмет, обясни началникът на регионалното управление на образованието София-град Ваня Кастрева. По думите ѝ, оформянето на срочната оценка в последната седмица е голямо изключение.
 
„Срочната оценка се формира от една учебна седмица преди приключването на учебния срок и не по-късно от два учебни дни. Има учебни предмети, които се изучават, например, в началото на учебната седмица и за тях почти няма възможност това да не се е случило досега“, каза Кастрева.
 
Предвидено е решение и за случаите, в които ученикът не е успял да събере този минимален брой изпитвания по време на срока поради здравословни причини, поясни още Ваня Кастрева:
 
„С решение на Педагогическия съвет срокът за определяне на неговата срочна оценка може да се удължи с не повече от един месец“.

Грипът достигна своя пик
 
Учителите следва да отчитат компетентностите на ученика и не да се прилага средноаритметичното количествено оценяване.
 
На въпрос дали е позволено ученикът да се яви в училището по време на грипната ваканция, за да бъде изпитан индивидуално, Ваня Кастрева отговори:
 
„Това е въпрос, който училището, като политика, и учителят, като своя собствена преценка, може да вземе. Просто трябва да е ясно кога ще се проведе Педагогическият съвет за приключване на първия учебен срок и ако има някакви изключения, в рамките на своите правомощия съветът да вземе решение“.
 
Грипната ваканция не се отнася за детските градини. Те няма да бъдат затваряни, но ще се засили контролът, така че да не се допускат болни деца.