/ БГНЕС
Аргументите на депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров
99998
Аргументите на депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров
  • Аргументите на депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров
Уведомяването на избран от задържания близък за ареста му да може да бъде забавено с 48 часа. Това реши парламентът като прие окончателно текстове от Наказателния кодекс. Идеите минаха без дебат в залата.
 
"Идеята е, така е по директива, и на моменти тя е много по-строга. По преценка, когато се затрудни разследване, когато има опасност за живота и здравето в определени хипотези  
 
Парламентът даде право на обвиняемия да получава информация, улесняваща избора му на защитник. Това стана след като народните представители приеха текстове от второто четене на промените в Наказателния кодекс, предаде Агенция "Фокус".
 

БГНЕС


Измененията, касаещи правата на обвиняемия са заложени в преходните и заключителни разпоредби и с тях се изменя Наказателно-процесуалния кодекс. Съгласно текстовете той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди да започне и по време а разпита и други процесуални действия. Текстовете допълват правата на обвиняемия.
 

БГНЕС


В сега действащото законодателство обвиняемият имаше право на защитник и той да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. В сегашния Наказателно-процесуален кодекс обвиняемият имаше право да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси.