/ iStock/Getty Images
През четвъртото тримесечие на 2019 г. 1302.5 хил. български граждани са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях - 81.1 на сто, са пътували само в страната, 17.1 на сто - само в чужбина, а 1.8 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 18.9 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 625.5 хил., или 48 на сто от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 25-44 години - 86.7 на сто от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 45-64 години е най-голям - 24.3 на сто от пътувалите в съответната възрастова група.

3,7 млрд. евро са приходите от международен туризъм в България през 2019 г.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, направени в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 47 и 54.9 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1486.0 хил., или 88.4 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.1 на сто, а на тези в чужбина - 67.4 на сто.

4,2 млн. лв. приходи от туристически данък очаква Община Варна през 2020 г.

В структурата на разходите за пътувания по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 39.7 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.9 на сто. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 172.07 лв. в страната и 545.65 лв. - в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 167.84 лв. в страната и 1063.79 лв. - в чужбина.