/ Guliver/Getty Images
Плащат между 300 и 1500 евро, за да стигнат до Европа
Средно по 7 непридружени деца бежанци търсят закрила у нас всеки ден. Това показват данни на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) за 2016 г. През изминалата година в страната са влезли 6572 деца, 42% от които са пристигнали у нас без семейство или възрастен роднина. Така в сравнение с 2015 г., когато непридружените деца са били 1816, през миналата година броят им нараства до 2772.
 
Най-многобройни са били невръстните мигранти от Афганистан - 2048. 310 от тях са били малолетни, а останалите 1738 непълнолетни, като повече от половината са били на възраст между 16 и 17 г.
 
Церар: Милиони мигранти се готвят да потеглят към ЕС

Непридружените деца се настаняват в бежански лагери, но в отделни помещения от възрастните мигранти. Към момента над 450 самотни деца живеят в специализираните центрове, а за други 17 са били предприети мерки за настаняване в социални услуги като защитени жилища и центрове от семеен тип, обобщава "Монитор". За всяко дете без настойник кметът на общината или района назначава представител, който се грижи за интересите и защитата на детето.
 
"Фактът, че има места, където един човек е представител на стотици деца показва, че това е формална длъжност", заяви Ева Жечева, зам.-шефът на дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права на човека" към омбудсмана.
 
Затова от институцията на обществения защитник предлагат представителството на непридружени деца бежанци да бъде признато за професия. Според Жечева неправителствените организации имат капацитет и умения, за да осигурят тези служебни представителите, с което ще се облекчи и местната власт.
 
Друга идеята на екипа на обществения защитник е всички непридружени деца мигранти и служебните им настойници да бъдат вписани в специален регистър, до който да имат достъп всички институции. "Това ще реши и проблема с липсата на синхрон между различните институциите които отговарят за тези деца", твърди Жечева.
 
Образованието - най-сигурната защита срещу радикализирането на деца мигранти

За липсата на синхрон между институциите свидетелства и фактът, че никой не знае какво се случва с децата, след като напуснат бежанските лагери. През миналата година 4052 са си тръгнали от специализираните центрове у нас. "По-голямата част от тези деца, след като получат статут, напускат България по начина, по които са влезли, най-често с помощта на трафиканти", обясни Жечева.
 
В доклада на омбудсмана за непридружените непълнолетни мигранти се казва, че децата признават, че са платили между 300 и 1500 евро, за да стигнат до Европа. Сумата се плаща при потегляне от родината им или при пристигането им в крайната точка - Западна Европа.