/ БТА
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до здравния министър проф. д-р Христо Хинков, в което препоръчва да бъде приета алтернативна възможност за предписване и отпускане на антибиотици и лекарствени продукти за лечение на захарен диабет. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Според проект на наредба на Министерството на здравеопазването от 1 октомври т.г. тези две групи лекарства ще се изписват само и единствено с електронна рецепта. Това означава, че болните хора няма да бъдат обслужени в нито една аптека в страната, ако разполагат с бяла рецепта, т.е. на хартиен носител. Аргументът на здравното министерство да се премине само към е-рецепти за тези препарати, е по този начин да се предотврати недостигът на медикаменти за диабет, както и да се ограничи свръх употребата на антибиотици, която води до резистентност, посочва омбудсманът.

Антибиотици и лекарства за диабет ще могат да се купуват само с електронна рецепта

„Безконтролното предписване и най-вече отпускане на лекарствени продукти за лечение на захарен диабет и употребата им при пациенти извън показанията, посочени в кратката им характеристика (например за редукция на тегло при граждани с наднормено тегло, но без диабет) е сред основните причини за липсата и недостига на лекарствени продукти за лечение на диабет и мерки за неговото предотвратяване са необходими и даже закъснели. Също така безразборният прием на антибиотици и отпускането им без рецепта води както до липсата и недостига им в аптеките, особено през зимния сезон и в условията на епидемия, така и до развитие на антимикробна резистентност с произтичащите от това неефективност на лечението и заплаха както за здравето на конкретния пациент, както и на общественото здраве“, пише Диана Ковачева.

Тя обръща внимание, че и към момента отпускането както на лекарствени продукти за лечение на диабет, така и на антибиотици, следва да се извършва само след предписването им на рецептурна бланка и в тази връзка е необходим много по-ефективен и сериозен контрол. Според омбудсмана неосигуреният достъп на гражданите до медицинска помощ извън работния график на общопрактикуващите лекари в работните дни и денонощно през почивните и празничните дни също е сериозен проблем, на който все още не е намерено цялостно решение. Нерядко в малки и отдалечени населени места, в които няма разкрити дежурни кабинети и общопрактикуващите лекари са обявили, че сами ще осигуряват денонощното обслужване на пациентите, но на практика не го правят, гражданите са принудени да търсят медицинска помощ от други лекари и фелдшери, на които имат доверие, както и от екипите за спешна помощ. 

Трябва да се има предвид и че има правоспособни и практикуващи професията лекари и лекари по дентална медицина, които нямат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и/или не разполагат с необходимата техника и технически познания за работа с електронната система, като необходимостта предписването на антибиотици да става само по електронен път ще наруши техни права и най-вече права на пациентите им, в това число деца. Липсата на инфраструктура и гарантирана интернет връзка на територията на цялата страна също са сред възможните причини за непредписване или отложено във времето предписване на антибиотици. 

Оказването на дентална помощ от лекари по дентална медицина, неработещи по договор с НЗОК и/или неразполагащи с необходимия хардуер и софтуер за предписване на електронни рецепти, също е сред възможните причини за нарушено право на пациентите на своевременен достъп до антибактериални лекарствени продукти за системна употреба.

Омбудсманът обръща внимание и на факта, че липсата на аптеки в малки и отдалечени места също е повод за безпокойство и причина за случаи на нарушени права на гражданите на достъп до лечение. 

Тя констатира като проблем и слабия към момента интерес към мобилно приложение за издаване на електронни рецепти от лекари, членуващи в Българския лекарски съюз, за регистрацията в което е необходимо лекарят да разполага с електронен подпис, а за ползването му – наличие на стабилна интернет връзка. Предписването на лекарства чрез приложението също би било невъзможно в посочените по-горе случаи, в т.ч. за лекари от екипите за спешна помощ, посетили дома на пациентите.

Общественият защитник препоръчва задълбочено разглеждане на описаните проблеми и обсъждане на мерки за тяхното решаване. 

С изписването им на електронна рецепта, масовото употребяване на антибиотици с нужда и без нужда ще престане, заяви в телевизионно интервю преди дни здравният министър Христо Хинков. „Ефектът очаквам да е наистина сериозен, защото ние все още нямаме програма за борба с антибиотичната резистентност, антимикробната резистентност. Това е много голям проблем, това е европейски проблем“, посочи тогава министърът. Той заяви, че всички аптеки ще бъдат задължени да се присъединят към системата за електронни рецепти. 
Таня Тодорова/БТА