Спешни мерки, които да бъдат в основата на решаването на ключови проблеми в управлението на горите бяха набелязани на проведената работна среща в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), информират от агенцията.

"Бихме искали да разширим кръга от хора, които да участват в предложенията за разрешаване на важните въпроси от горския сектор, за да може всички групи да се чувстват представлявани, защото тази среща е в отговор на очакванията за промени на колегите от всички нива", е подчертал изпълнителният директор на ИАГ, инж. Александър Дунчев.

Това е първата дискусия в работата на експертната комисия, назначена със заповед на министъра на МЗХГ за изготвянето на предложения за неотложни промени на Закона за горите. Целта ѝ е да бъдат поставени акценти на проблемите в сектора, които да станат приоритет в анализа и изготвянето на качествена оценка на Закона за горите, както и основа за последващи нормативни промени, посочват от ИАГ.

Край на безконтролната сеч в България, започват проверки

Експертите са коментирали механизми и подходи за намирането на правилните решения като са били единодушни, че всички предложения трябва да бъдат пречупени през принципите на прозрачност, публичност, професионализъм, безпристрастност и обективност. По тази причина е била обсъдена методология за създаването на браншова камера, която ще позволи голяма част от решенията да бъдат взети вътре в сектора. Разгледано е било и предложение за създаването на надзорни съвети или преструктуриране на предприятията, което е обвързано с нова визия на Закона за горите, която регламентира независима горска структура.

"Надзорният съвет до голяма степен ще гарантира вземането на професионални решения, които да обслужват единствено интересите на гората. Разработването на методика за определяне на цените на дървесината по сортименти от склад, както и провеждането на електронни търгове до голяма степен ще осветли процеса на продажба на дървесина", се посочва в съобщението.

Неизвестни режат здрави дървета в София и бягат (ВИДЕО)

От друга страна е добре да има ясно разписани правила за отговорностите на директорите и ръководителите и начин да се контролира прилагането на тези отговорности, категорични са били експертите.

На срещата са били поканени представители на всички браншови организации, както и представители на неправителствения сектор, като тези, които не са могли да присъстват, имат възможност да дадат своите становища чрез съответните структури в срок до 21 юни т. г., информират от ИАГ.

Следващата среща на работната група ще се проведе след разглеждане и обобщаване на становищата,посочват още от агенцията.