/ Снимка: Георги Димитров
Парламентът облекчи режима за регистрация на обектите за снабдяване с горива на превозвачи, концесионери на природни богатства, както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти.

Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законопроектът е внесен от Юлиан Ангелов /"Обединени патриоти"/ и група народни представители.

Юлиан Ангелов коментира, че целта на тези предложения е да помогнат на над 1000 български фирми от транспортния бранш, строителството и минната индустрия да регистрират обектите за зареждане с горива на техниката и автомобилите си, т.нар. вътрешни бензиностанции.

Той посочи, че голяма част от тези обекти се намират в територии извън регулация и от 1 януари не могат да бъдат регистрирани в Министерството на икономиката.

Според досегашните разпоредби лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се регистрират в Министерството на икономиката, като към заявлението се прилага документ, удостоверяващ, че обектът отговаря на съответните условия, издаден от компетентен орган, съгласно Закона за устройство на територията.

Сега с измененията се дава възможност към заявлението да се приложи такъв документ или декларация от заявителя, че вътрешният обект е трайно прикрепен към земята, когато същият обслужва строеж първа, втора и трета категория или находище за добив на подземни богатства, и/или обект за преработка на подземни богатства, или обслужва дейността на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на България или на Общността.

Павел Савов положи клетва като народен представител от ГЕРБ на мястото на Валентин Николов.