/ iStock/Getty Images
По предварителни данни на Националния статистически институт през април индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 2.3 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват увеличение от 15.7 на сто на строителната продукция през април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

През април 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 3.3 на сто, а от сградното строителство - с 1.6 на сто.

На годишна база повишението на календарния индекс на строителната продукция през април се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 21.5 на сто, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11.5 на сто.
БТА