/ БГНЕС
През ноември са задържани общо 1320 граждани на трети страни, като 1147 от тях са били установени в незаконен престой във вътрешността на страната, показва статистиката на МВР, публикувана на официалния сайт на ведомството. На вход и на изход на държавната граница са били установени съответно 110 и 63 души. Общият брой на задържаните е с 22,1 на сто по-малко в сравнение с предходния месец - 1694 души.

През периода януари-ноември 2021 г. са били задържани общо 9574 граждани на трети страни. От тях на вход на държавната граница - 1310, на изход без регистрация - 984, а установени в незаконен престой във вътрешността на страната са 7280 лица. Спрямо общия брой на задържаните през същия период на 2020 г. - 3104 души, се отчита 3,1 пъти увеличение.

11 души загинаха, след като лодка с мигранти потъна край бреговете на Гърция

На вход на границата ни с Република Турция са били задържани най-много на брой мигранти през ноември - 102 души, а на границата ни с Гърция - седем. Сред задържаните от началото на годината на вход на държавната граница преобладават гражданите на Афганистан - 42,9 на сто и на Сирия - 31,1 на сто. На изход на държавната граница със Сърбия са били задържани 293 мигранти, а на границата с Румъния - 19 души.

Към 30 ноември в центровете на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет са били настанени 2371 души, а на външен адрес - 353. Капацитетът на центровете е запълнен на 45,9 процента, през октомври той е бил запълнен на 43,6 процента. През ноември в центровете са били приети 1617 души, а 1383 самоволно са напуснали.

В домове на дирекция "Миграция" към МВР към 30 ноември са били настанени общо 893 граждани на трети страни, като капацитетът е запълнен на 68,7 процента. През октомври настанени са били 1167 и капацитетът е бил запълнен на 89,8 процента.

За 2021 г. непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, предадени на дирекция "Социално подпомагане", са близо 100.