Над 400 000 самотни родители в България
Над 400 000 самотни родители в България / Thinkstock/Getty Images

По данни на НСИ от последното преброяване на населението - у нас живеят малко над 3 милиона и 6 хиляди домакинства - обикновени и колективни.

Данните отчитат изразено абсолютно и относително увеличаване на броя на едночленните домакинства у нас. Техният брой в страната е бил 662 853 през 2001 г. и е нараснал до 925 385 през 2011 г., като тази тенденция продължава да се увеличава.

Най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в областите Велико Търново - 38 процента, и София (столица) - 36,5 процента, а най-малък в област Кърджали - 22,4 процента.

Около 14,7 на сто от общия процент на българските домакинства са самотни родители, показва пък последен анализ на Евростат за семействата с един родител в ЕС. Това означава, че повече от 400 хиляди са самотните родители у нас, като критерият за самотен родител, според Евростат, се формира от изоставени от брачния си партньор жени след развод, майки които отглеждат своето дете след извънбрачно раждане или овдовели жени.

Най-висок брой самотни родители у нас живеят в столицата София - 18,5 на сто или повече от 80 хиляди, а най-нисък процент е отчетен в област Кърджали - около 10 на сто или близо 40 хиляди, сочат данните на Евростат.

Според анализа на Евростат най-значителен ръст на семействата с един родител на държавно ниво в ЕС е отчетен в Латвия - 33,3 на сто или всяко трето семейство там е на самотен родител. Следват Словения - 25 на сто, Литва - 24,4 на сто и Полша - 22,2 на сто.

Най-ниски съотношения на семейства с един родител могат да бъдат открити в Кипър - 9,9 на сто от всички семейства, Холандия - 10,6 на сто и Германия - 12,7 на сто.

На регионално ниво в ЕС най-висок процент семейства с един родител са регистрирани във френския департамент Мартиника - близо 40 на сто от семействата там са от самотни майки. Следват други два френски региона - Гийан и Гуаделупе - с по 37 на сто самотни родители, както и латвийската столица Рига - също 37 на сто.

Повишаването на извънбрачната раждаемост е характерно за повечето страни в Европейския съюз, отчита европейската статистика. Най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в Естония - 59 на сто, Словения - 55,7 на сто и Франция - 55 на сто, а най-нисък - в Гърция - 7,3 на сто. Анализът на Евростат почива върху обработени база данни на близо 125 000 общини в Евросъюза.

Източник: БТА