/ ThinkStock/Getty Images
Българският гражданин е задържан в Армения на 18 август 2019 г. по искане на властите на Киргизстан на основание на Минската конвенция за правна помощ по граждански семейни и наказателни дела на държавите членки на Общността на независимите държави (ОНД) по повод обвинение, повдигнато в Киргизстан, за незаконно пресичане на казахско-киргизката граница през май 2017 г. Информацията за неговото задържане е официално предоставена на българското посолство в Ереван на 26 август 2019 г.
 
Дете протестира пред Външното министерство заради задържания си баща (ВИДЕО)

Армения е страна по редица правни конвенции в областта на осигуряването на правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела, които касаят само държавите-членки на ОНД. Съгласно тези документи арменските власти могат да арестуват и екстрадират в държави от ОНД български гражданин, срещу когото има повдигнато обвинение за извършени нарушения, само на базата на включване на това лице в списъка на издирваните лица и без спазване на условието българската държава да е уведомена за съществуването на подобен казус.
 
МВнР е ангажирано със случая още от самото му начало.
 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева два пъти досега е поставила въпроса за оказване на съдействие във връзка със задържането на българския гражданин пред арменския си колега Зограб Мнакацанян – по време на посещението си в Ереван на 28 октомври 2019 г., както и в телефонен разговор с него на 27 февруари 2020 г. Министър Мнакацанян се ангажира да върне обаждане по случая.
 
Предстои телефонен разговор на Екатерина Захариева и с министъра на външните работи на Киргизстан Чингиз Айдарбеков. В същото време вицепремиерът и министър на външните работи на България даде указания на посланика ни в Киев да се срещне и да постави въпроса пред посланика на Киргизстан, който е акредитиран и за България.
 
Министерството на външните работи е в контакт с близките на задържания като се ангажира да оказва всякакво необходимо съдействие. В рамките на своите компетенции МВнР прави всичко възможно на задържания българския гражданин в Армения да му бъдат гарантирани правата и най-вече правото му на справедлив и безпристрастен съдебен процес.
 
Още от самото начало на задържането посолството ни е в постоянен контакт и е започнало да оказва правна и консулска помощ на задържания. Консулът ни в Ереван го е посетил повече от 10 пъти като последното посещение е на 24 февруари. По време на посещенията са предоставяни хранителни продукти, телефонни карти за връзка с роднините си, облекло. Консулът ни поддържа постоянно връзка с управата на затвора, за да проверява какво е състоянието на задържания. Офисът на омбундсмана на Армения е организирал експертна група, която е посетила българския гражданин в затвора, за да провери условията, при които е настанен и какво е отношението на надзирателите към него. Посолството ни не е получило оплаквания от страна на задържания за условията и отношението на управата и надзирателите.
 
Българският посланик в Ереван провежда срещи по случая, сред които с омбудсмана на Армения, със зам. главния прокурор на страната, както и с министъра на правосъдието с цел спазването  на правата на задържания и осигуряване на справедливо правосъдие.
 
Що се касае до съдебното производство – съгласно разпоредбите на арменското законодателство – преводачът по време на съдебното дело се осигурява от съда.
 
Решението за екстрадиция на българския гражданин е обжалвано. На 28 февруари 2020 г. се очаква ново заседание на Апелативния съд в Армения. В случай, че отпадне искането на киргизката прокуратура за екстрадиране на българския гражданин, би следвало да отпадане и мярката за неговото задържане от арменските власти.