/ iStock/Getty Images
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще дискутира на заседание днес противоепидемичните мерки в областта на спорта, регламентирани със заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември.

Позиции ще представят заместник-министърът на здравеопазването д-р Александър Златанов и заместник-министърът на младежта и спорта Росен Барчовски.

Заседанието на комисията е от 15 ч. в зала 132 в сградата на Народното събрание.