КНСБ организира дискусия за Закона за горите
КНСБ организира дискусия за Закона за горите / снимкa: Sofia Photo Agency

Публични дебати по разработения от група депутати законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите ще се проведе в сградата на КНСБ.

В дискусията ще участват президентът на КНСБ Желязко Христов, председателят на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към синдиката, членове на парламентарната комисия по земеделие и гори, ръководството на ДАГ, ректорът на Лесотехническия университет, директорът на Института по гората към Българската академия на науките, експерти.