/ iStock/Getty Images
Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе открито заседание за цена за месец юли, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Заседанието ще се проведе от 13.00 ч. в Заседателната зала на Комисията - ет.4.

По-късно същия ден се очаква регулаторът да проведе закрито заседание, на което да приеме решение за утвърждаване на цената на синьото гориво, считано от 1 юли.
 
КЕВР