/ БГНЕС
Министерството на образованието дава отговор с 22 конкретни мерки
22 конкретни мерки съдържа междуинституционалният план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата, представен днес от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков.
 
Половината от тези мерки трябва да бъдат изпълнени още до края на тази календарна година. Други са средносрочни с хоризонт до края на 2018 г., има и постоянни.

Агресията в училище ще изчезне, когато изчезне в обществото, смята министър Денков

Документът предвижда до края на юни 2017 г. да бъде изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата на здравното министерство за здравните кабинети в училищата.

В него ще бъдат предвидени варианти за осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Там, където няма медицински лица, това ще става чрез спешната помощ или чрез близки до училищата и детските градини лечебни заведения.

11-годишно момиче почина след бой в училище

До края на май 2017 г. ще бъде създадена система за взаимодействие между учителите и личните лекари на техните ученици. В същия срок педагогическите специалисти в детските градини и училищата ще преминат през инструктаж за задължително консултиране и координация на действията с медицинско лице в случай на инцидент.
По тези задачи ще работят заедно Регионалните управления на образованието, Регионалните здравни инспекции и директорите на училищата.
 
Няма да връщат лекарите в училищата

Учители и ученици ще получат практически насоки за действията в случай на инцидент, насилие или при друга критична ситуация. На детските градини и училищата ще бъде предоставена информация за доставчици на социални услуги за деца, които при нужда могат да бъдат използвани. Ще бъдат популяризирани и добри практики за работа с родители, които отказват да сътрудничат на училището.
 
На видно място във всяко училище ще бъдат поставени плакати, които популяризират националната телефонна линия за деца 116 111. В различните форми на превенцията срещу насилието учителите ще могат да включват по-големите ученици. На принципа "връстници обучават връстници" децата ще разясняват на съучениците си правата им на закрила срещу насилие. Предвидени са ролеви игри и беседи, както и открити уроци с участието на родителите.
 
Отново бой в училище, учител станал свидетел на агресията (ВИДЕО)

Новата учебна година ще започне с преработен държавен образователен стандарт за приобщаващото образование. В него ще бъдат включени правила за координация при превенция на агресията и за работа с родителите, ще се облекчи и административната тежест за учителите.
 
До края на 2018 г. трябва да бъдат осигурени необходимите средства за медицинско обслужване на всяко училище. За всяко дете, независимо от големината на училището, ще бъде осигурен и достъп до психолог или педагогически съветник. На областно ниво ще има определени психолози, които да работят по превенция на насилието.
 
Психиатър: Агресията е заложена у всеки от нас за оцеляване, но не всеки я проявява

Учителите ще преминат през обучения по оказване на първа помощ на ученици, както и за работа с деца, които имат емоционални и поведенчески проблеми. Те ще бъдат обучени как да се борят и с агресията и кибертормоза, като ще участват и обществените съвети в училищата. Ще бъдат увеличени и заниманията по интереси на децата.
 
Експерт: Психолозите не трябва да са погребални агенти и да влизат в училище само след инцидент

В плана е предвидено дълбочинно изследване на законодателството, на връзките между семейството, училището и социалните служби. Проучването ще бъде направено съвместно с омбудсмана, Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД), Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане (АСП) и УНИЦЕФ.

От просветното ведомство очакват медиите и Съветът за електронни медии да помагат за популяризиране на детските права, както и на добрия опит за справяне с агресията. Планът допълва съществуващия Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, като набляга на предотвратяването на агресията и насилието в училище.