документи
документи / Sofia Photo Agency, архив
На 20 март Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация започва с над 1200 стажа в 43 професионални направления, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет.

Програмата предоставя възможности за талантливи български студенти за пълноценни стажове в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

В "топ 5" на най-търсените професионални направления с най-много обявени позиции са: Икономика с 431 стажа, Администрация и управление - 169, Право - 138, Архитектура, строителство и геодезия - 72, Политически науки и Социални дейности - 28. В "топ 5" на административните структури, които са обявили най-много стажове, са Националната агенция по приходите - 221, Министерството на външните работи - 56, Агенцията по заетостта - 53, Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса - по 43, и Община Пловдив - 35.

Процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/. Всеки студент може да кандидатства за максимум пет стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян. Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студентът, и позицията, за която кандидатства.

Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод, а за българските студенти, обучаващи се в чужбина, интервюто е възможно да се направи по телефон, имейл или друг начин. Класирането и потвърждаването на кандидатите се извършва онлайн в портала, а всеки одобрен студент може да потвърди желанието са да започне стаж онлайн от своя профил.

Продължителността на стажовете е от 10 до 45 работни дни през трите месеца - юли, август и септември. До момента в програмата са участвали над 2500 студенти в цялата страна.


 
БТА