/ Георги Димитров
Парламентът ще обсъди на второ четене изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. С тях се създава нормативна възможност Централното координационно звено да бъде организирано в администрацията на Министерския съвет, в Министерството на финансите или друго министерство.

В предложения дневен ред е и първото четене на изменения в Закона за генетично модифицирани организми (ГМО). С измененията националното законодателство се привежда в съответствие с настъпилите промени в европейското законодателство. Актуализират се принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара в съответствие с научния и технически прогрес.

В проектопрограмата е още първото четене на изменения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Предвидени са и няколко ратификации на международни документи.  

Предлага се депутатите да обсъдят проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на тол системата от началото на проектирането й до края на 2020 г.
В проектопрограмата е също първото четене на Законопроект за доброволчеството, както и продължението на първото четене на Законопроекта за българския език, внесен от "Възраждане". В нея е и Годишният отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2021 г. и докладите за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г. и 2021 г.

Първа точка в четвъртък е първото четене на промени в Закона за защита на конкуренцията, с които мандатът на членовете на Комисията за защита на конкуренцията се намалява от седем на пет години.

В петък е предвиден парламентарен контрол от 9:00 часа, който включва разисквания по питане към вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на „Български пощи“ ЕАД.
БТА