/ iStock/Getty Images
Със свое решение правителството одобри искане за предприемане на действия по изготвяне и изпращане на уведомление за нотифициране от страната ни на мерки, съгласно чл. 15, букви „б“ до „и“ от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.

Това е свързано с кризата с цените на енергийните продукти, която засегна всички европейски страни, включително и България. Държавата предприема действия за овладяване на продължаващата вече няколко месеца ситуация и за справяне на високите цени на енергийните продукти, чрез възможностите за намаляване на акцизните ставки, след одобрението от страна на Европейската комисия.

По този начин ще се запази конкурентоспособността и рентабилността на енергоемките сектори, при които разходите за енергия съставляват висок дял от производствените разходи и ще се овладеят постоянно повишаващите се цени на електроенергията и на горивата.

По-рано през деня премиерът Кирил Петков заяви, че правителството днес ще вземе решение за изпращане на уведомление до ЕК за нотифициране от България за освобождаване от акциз на електроенергията и природния газ, така че да се осигури възможност цените на тези два много важни компонента на българската икономика да бъдат понижени. 
Правителствена информационна служба