/ МС, пресцентър
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва днес във видеоконференция на държавните и правителствени ръководители на страните от Източното партньорство.

Форматът стартира през 2009 г. и е обща инициатива на държавите членки на Европейския съюз и 6-те източноевропейски партньори: Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Във фокуса на видеоконферентната среща на лидерите на ЕС и източните партньори ще бъдат петте дългосрочни политически цели на сътрудничеството след 2020 г., залегнали в Съвместната комуникация от 18 март.

А те са: устойчиви и интегрирани икономики; отговорни институции, върховенство на закона и сигурност; екологична и климатична устойчивост; трайна цифрова трансформация; справедливи и приобщаващи общества. Начертаните цели ще бъдат обсъдени в контекста на кризата, породена от COVID-19.

Бойко Борисов участва във видеоконферентна среща на лидерите на ЕНП

Източното партньорство е приоритет за Европейския съюз, който предостави значима подкрепа от почти 1 милиард евро на Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна за справяне със социално-икономическите последици от пандемията от коронавируса.

В рамките на лидерската среща министър-председателят Бойко Борисов ще подчертае позицията, че основната стратегическа цел на Източното партньорство остава неизменна и това е изграждането на обща зона на стабилност и просперитет въз основа на споделени демократични ценности.

В тази връзка България ще продължи да работи за по-нататъшното надграждане на инициативата, която се утвърди като успешна през изминалите 11 години. Следващо предстоящо събитие в рамките на Източното партньорство е присъствена Среща на върха през първата половина на 2021 г., на която се очаква да се утвърдят приоритетите за бъдещото сътрудничество и да се приеме съвместна декларация.